Media

Projecten: Media

Tijdelijke Gebiedsontwikkeling

 

In Groningen heb ik samen met Dick Janssen en Paul van Bussel als ondernemer de tijdelijke ontwikkeling van het voormalige Suikerfabriek terrein opgepakt.

 

In minder dan drie jaar is op het voormalige fabrieksterrein een spannend, creatief stuk stad ontstaan. Die ontwikkeling floreert en gaat door. In verband met mijn verhuizing naar Amsterdam, volg ik het Groninger Suikerfabriek terrein nu van een afstand.

Time Shift Festival


Mei 2013 vond in Groningen het Time Shift Festival plaats. Het festival was een initatief van Marcel Mandos en Hein Braaksma. Onder hun leiding werkten praktisch alle Groninger kunstinstellingen samen.


Aanleiding voor het Time Shift Festival was de 100 jaar Le Sacre du Printemps. In 1913 opende het revolutionaire ballet van Igor Stravinsky nieuwe artistieke wegen en markeerde het een maatschappelijk kantelpunt. In 2013 zijn nieuwe artistieke wegen nodig en vraagt een maatschappelije kanteling opnieuw om vernieuwende kunst.

Creatieve Broedplaats

Het Paleis

 

Vervolg 2

Vervolg 3

Vervolg 4

 

In een voormalig scheikundig laboratorium opende in 2009 creatieve broedplaats Het Paleis. Als bestuurslid en later voorzitter speelde ik een belangrijke rol in het realiseren van deze ongesubsideerde culturele instelling. Aan de rand van de Groninger binnenstad was Het Paleis ook het begin van de nieuwe ontwikkeling van het Ebbingekwartier.

 

Perspectief voor Jongeren

 

In opdracht van woningcorporatie Lefier heb ik in 2011 een visie ontwikkeld op het activeren van jongeren in Oost Groningen en Zuid Oost Drenthe. Vanaf de tweede helft 2011 realiseren we die visie met de Stichting Perspectief voor Jongeren en samen met een groot aantal culturele, zorg en welzijn instellingen in het gebied.

 

Uitgangspunt is dat veel van de problemen die jongeren ervaren hun basis hebben in een zwakke gemeenschappen, betekenisarmoede en gebrek aan perspectief. Daarmee zijn veel van de problemen die de jongeren ervaren in de kern een cultureel probleem, dat mee om een culturele aanpak vraagt.Ik ben heel trots dat deze analyse werd herkend door een Club Guy & Roni, het Noord Nederlands Toneel en Roodpaleis.

 

Het resultaat is dat twintig jongeren uit Hoogezand mee hebben kunnen doen aan de voorstelling Move It! in 2011 van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Orkest. (video)

In de periode januari tot en met maart 2012 heeft een groep van ruim veertig jongeren uit Hoogezand Sappemeer en omgeving, onder leiding van het Noord Nederlands Toneel de theatervoorstelling Spring gemaakt. De drie voorstellingen die samen door 1500 mensen zijn bezocht, lieten het enorme talent van de jongeren zien. Zelf ervoeren de jongeren dat zij veel meer konden dan zij dachten. Vervolgens heb ik de jongeren kunnen helpen bij het opzetten van hun eigen jeugdsoos, tot grote tevredenheid van jongeren én omwonenden.

 

Het project Spring heeft ook tot veel publiciteit geleid:

NRC Handelsblad, Dagblad van het Noorden, Dagblad van het Noorden

Vrij Nederland (1,2,3,4)In het artikel in Vrij Nederland wordt verwezen naar het 5voor12 debat dat Buro05 en Hein Braaksma organiseerden op Noorderzon 2010 met Bas Heijne, Ola Mafaalani, Trudy Dehue en Peter Rehwinkel.

 

Oude publicaties


Artikel ‘Met hart en ziel. Over de grenzen van de Franse gelijkheid.’ Academische Boekengids 81 (2010).

Bespreking van Philippe Descola, Par-delà nature et culture (Paris 2005); idem red, La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation (Paris 2010).

Artikel ‘Vrijheid, gelijkheid en depressie. Hoe Club Med de Franse Revolutie ondermijnt.’ Academische Boekengids 56 (2006).

Bespreking van: Alain Ehrenberg, La culte de la performance (Paris 1991); Idem, L’individu incertain (Paris 1995) en Idem, La fatigue d’être soi. Dépression et société (Paris 2000).


CONTACT

    Amstelkade 16-2

    1078 AC Amsterdam

    hein@heinbraaksma.nl

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

  Tel: 06 301 72 585